Multimedija – Študijski program prihodnosti

Štiri študentke sedijo za mizo in na računalnikih uporabljajo programe za urejanje vizualnih vsebin, en študent pa uporablja očala z obogateno resničnostjo.

Področja in prihodnost

Prihodnost je sicer težko natančno napovedati, vendar je na podlagi izkušenj in poznavanja razvoja mogoče z veliko gotovostjo trditi, da bo področje multimedije v velikem porastu, saj so že danes potrebe po interdisciplinarnih strokovnjakih s tega področje veliko večje, kot jih je trenutno na voljo na trgu.

Multimedija se namreč pojavlja praktično že na vseh področjih, tudi tam kjer je še pred nekaj letih ne bi pričakovali. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je področje multimedije izjemno široko, povezano z napravami, storitvami, rešitvami in uporabniki, ter se pojavlja na vseh področjih kot npr. medicina, izobraževanje, umetnost, zgodovina, tehnika, biologija, sociologija, družboslovje itd. Hkrati prav zaradi razvejanosti in širine področja strokovnjaki s področja multimedije vedno bolj potrebujejo širši nabor znanj, v katera primarno spadajo informacijsko-komunikacijske tehnologije, programiranje, ustvarjanje avdio-vizualnih vsebin, modeliranje in animacija, poznavanje osnov oblikovanja in estetike, avdio-video inženiring, pa tudi sociologija in družboslovje ter številna druga področja.

Štiri študentke na računalnikih uporabljajo programe za urejanje vizualnih vsebin, en študent pa uporablja očala z obogateno resničnostjo.
Ikona verifikacije, ki predstavlja vključenost tehnologij IKT na študiju multimedije.
tehnologije IKT
Ikona zaslonov, ki predstavljajo vključenost programiranja na študiju multimedije.
programiranje
Ikona fotoaparata, ki predstavlja vključenost avdio-vizualne produkcije na študiju multimedije.
AV produkcija
Ikona diagrama poteka algoritma, ki predstavlja vključenost inžiniringa na študiju multimedije.
inženiring
Ikona kocke, ki predstavlja vključenost oblikovanja na študiju multimedije.
oblikovanje
Ikona osebe v vrtečem se krogu, ki predstavlja vključenost družboslovja v študij multimedije.
družboslovje
Študentka s slušalkami na glavi sedi za mizo v Laboratoriju za multimedijo in na računalniku ureja video.

Možnosti zaposlitve

Prikaz in posredovanje informacij se čedalje bolj spreminja in prilagaja končnim uporabnikom, zato se ne glede na panogo v gospodarstvu ali javno upravo pojavlja vse več potreb po ustvarjanju multimedijskih vsebin, novih načinih prikazovanja, izdelavi najrazličnejših naprav, ki komunicirajo z uporabniki ali omogočajo komunikacijo med uporabniki, pa vse do samega poučevanja z ali o multimedijskih tehnologijah. Prav zaradi širine znanj inženirjev multimedije so le-ti zaželeni na vseh področjih, kar hkrati predstavlja prednost in izziv za vsakega izmed njih. Pri svojem delu se sicer pogosto usmerijo ali specializirajo za ožje področje, kljub temu pa jim širina znanj omogoča sodelovanje z vsemi ostalimi poklici na vseh področjih.

Inženirje multimedije danes iščejo in zaposlujejo podjetja kot so Telekom Slovenije, RTV Slovenija, Outfit7 in Ekipa 2, AVC group, Rap-ing, ArtRebel9, Univerza v Ljubljani, ki so študijski program multimedije prepoznali kot perspektiven in ga podpirajo s sponzorskimi sredstvi, ter tudi številna druga podjetja in organizacije z vseh področij. Multimedijske inženirje zaposlujejo tudi številna podjetja v tujini, predvsem pa tista, ki želijo svoje izdelke in storitve izdelati, predstaviti, povezati in razvijati na uporabniku prilagojen način.

Oblika študija

Področje multimedije je izredno široko ter pokriva številne aspekte in temu primerno sta oblikovana tudi študijska programa multimedije na prvi in drugi bolonjski stopnji. Študij večinoma poteka pod okriljem Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko, kjer študentje obogatijo predvsem svoja inženirska znanja, dodatno pa družboslovne in umetniške aspekte pokrivajo tudi predavatelji z drugih članic (Fakultete za družbene vede, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Ekonomske fakultete, Filozofske fakultete). Študentje se med študijem srečajo tudi s številnimi strokovnjaki iz gospodarstva, ki predavanja popestrijo kot gostujoči predavatelji. Poudrek študija je predvsem na inženirskem znanju ter praktičnem delu, zato so študentje multimedije zelo zaželen kader v različnih podjetjih.

Poleg redne oblike študija so študentkam in študentom na voljo tudi mednarodne izmenjave (Erasmus+), ki omogočajo pridobivanje znanj in izkušenj v tujini. V okviru enega semestra tako študentje pridobijo dodatna neprecenljiva znanja in izkušnje, predvsem pa nova poznanstva in poslovne priložnosti. FE in FRI vsako leto razširita nabor tujih univerz s katerimi imata sklenjene pogodbe o sodelovanju, ki omogočajo mednarodne izmenjave za vse študijske programe na obeh fakultetah.

Študenti multimedije sedijo v predavalnici in pišejo izpit. V ospredju je na mizi skodelica kave.

Dodiplomski študij

trajanje

3 leta / 180 ECTS

vrsta študija

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje

pridobljen naziv

Diplomirana inženirka multimedije (UN) /
Diplomirani inženir multimedije (UN)

nosilci programa

Fakuteta za elektrotehniko UL (sprejema prijave)
skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko UL

Magistrski študij

trajanje

2 leti / 120 ECTS

vrsta študija

Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje

pridobljen naziv

Magistrica inženirka multimedije (MAG) /
Magister inženir multimedije (MAG)

nosilci programa

Fakulteta za računalništvo in informatiko UL (sprejema prijave)
skupaj s Fakuteto za elektrotehniko UL

Vsebine študijskega programa Multimedija

Študent multimedije na računalniku meri stanje omrežja na fakulteti. Prikazan je računalniški program, ki ima na zaslonu graf.

Projektno delo

Poleg redne oblike študija več laboratorijev vključuje študenke in študente v številne domače in mednarodne raziskovalne ter tudi tržne projekte, v okviru katerih lahko le-ti poglobijo in nadgradijo svoja znanja. V okviru projektov se tako sodelujoči srečajo s sodobno opremo, naučijo pravilnih postopkov in ustreznega rokovanja, raziskujejo in sodelujejo pri razvoju prihodnosti ter sklepajo nova poznanstva, srečajo številne strokovnjake, ali pa celo bodočega delodajalca.

Zaradi velikega števila sodelujočih laboratorijev je temu primeren tudi nabor projektov oz. projektnega sodelovanja, ki praktično zajemajo vsa področja študijskega programa multimedija, včasih pa jih celo presežejo.

Povezava do novice o prenosu soočenj kandidatov za rektorja UL.
Povezava do novice o prenovljeni Multimedijski dvorani in Multimedijskem centru LMMFE.
Povezava do novice o snemanju posegov za zdravljenje aritmije srca.
Povezava do novice o razvoju, testiranju in promociji prihodnosti v cestnem prometu.

Zaključna dela

Študij na prvi bolonjski stopnji študentke in študentje programa multimedija zaključijo z diplomskim delom. Tematike zaključnih so zelo raznolike in jih je mogoče izbrati z nabora tem, ki jih objavljajo mentorji, lahko pa jih kandidati predlagajo tudi sami. Zaključna dela na prvi bolonjski stopnji so običajno praktično naravnana, medtem ko so zaključna dela na drugi stopnji bolj poglobljena in raziskovalno usmerjena. V obeh primerih avtorji zaključna dela zagovarjajo pred tričlansko komisijo, ki oceni kvaliteto zaključnega dela in zagovora.

Dva študenta držita priznanje o uspešnem zaključku prve bolonjske stopnje na študiju multimedije.