Mehke veščine

Področje multimedije je po svoji naravi izrazito interdisciplinarno. Poleg inženirskih znanj vključuje tudi kreativne veščine ter poznavanje človeka in družbe. Verjetno je najboljši primer dobre uporabe interdisciplinarnih znanj prav zasnova prvega pametnega telefona – iPhone. Ta je, po zaslugi vrhunskega oblikovanja in poznavanja uporabnikov, povsem na glavo obrnil način komunikacije in uporabe digitalnih naprav. V tem okviru se študentje spoznajo z osnovami vizualnega oblikovanja, modeliranja in animacij, vlogo sodobnih tehnologij v družbi ter projektnim managementom. Te vsebine se komplementarno dopolnjujejo s pridobljenimi inženirskimi znanji.

mehke veščine

Inovativni študij je pot do najboljše zaposlitve.

Interdisciplinarni študijski program je plod sodelovanja Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, z namenom izobraževanja strokovnjakov, usposobljenih za delo na novih in inovativnih izzivih digitalne dobe.

Kontakti

Kontakti