Omrežne tehnologije

Področje omrežnih tehnologij je ključno za delovanje sodobnih komunikacijskih tokov in prenos multimedijskih vsebin. Danes v komunikacijskih kanalih vse bolj prevladujejo internetna omrežja, vzporedno z njimi pa delujejo radiodifuzna omrežja.  Na tem področju študentje spoznajo osnove internetnih in drugih komunikacijskih protokolov, delovanje internetnih in radiodifuznih omrežij ter načine zagotavljanja govornih in podatkovnih komunikacij.  To je področje stalnega in hitrega razvoja, saj z nenehnim naraščanjem uporabe digitalnih orodij in video vsebin, hitro naraščajo tudi potrebe po zagotavljanju velikega števila širokopasovnih povezav – kjerkoli in kadarkoli.

Študent upravlja z omrežnimi kabli v komunikacijskem vozlišču.