Informacijske tehnologije

V procesu hitre digitalizacije naše družbe, imajo informacijske tehnologije izjemno pomembno vlogo. Poznavanje informacijskih tehnologij predstavlja dobro osnovo za snovanje informacijskih rešitev, programiranje interaktivnih aplikacij in storitev, podatkovno rudarjenje, obdelavo digitalnih signalov, zagotavljanje varnosti komunikacij, itd.  V okviru tega področja študentje spoznajo značilnosti delovanja informacijskih tehnologij, ki predstavljajo osnovo za druge domene informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

Študent si ogleduje spletno stran za zagotavljenje varnosti komunikacij.