Podiplomski študij – urnik

Spodaj so trenutni urniki za študijsko leto 2023/24. V urnike so vključeni le uradni obvezni in izbirni predmeti MM, ki so zapisani tudi v Zborniku 2024/25.

Zadnja sprememba: 11. 03. 2024

Pogled strehe Fakultete za elektrotehniko na južni del Ljubljane.

1. letnik

ponedeljek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
07:00
Sodobne metode razvoja programske opreme - LV
FRI, PR16
sk1
08:00
Ambientna inteligenca - LV
FE, LUCAMI-BK
izbirni FE
Sodobne metode razvoja programske opreme - LV
FRI, PR16
sk1
09:00
Ambientna inteligenca - LV
FE, LUCAMI-BK
izbirni FE
Obdelava multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
izbirni FE
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta - AV
FRI, P18
vsi
Sodobne metode razvoja programske opreme - LV
FRI, PR16
sk2, sk3, sk4, sk5, sk6
10:00
Ambientna inteligenca - LV
FE, LUCAMI-BK
izbirni FE
Obdelava multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
izbirni FE
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta - AV
FRI, P18
vsi
Sodobne metode razvoja programske opreme - LV
FRI, PR16
sk2, sk3, sk4, sk5, sk6
11:00
Ambientna inteligenca - LV
FE, LUCAMI-BK
izbirni FE
Obdelava multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
izbirni FE
Numerična matematika - LV
FRI, PR14
izbirni FRI
Sodobne metode razvoja programske opreme - P
FRI, P20
vsi
12:00
Prenos multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
vsi
Numerična matematika - LV
FRI, PR14
izbirni FRI
Sodobne metode razvoja programske opreme - P
FRI, P20
vsi
13:00
Prenos multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
vsi
Sodobne metode razvoja programske opreme - P
FRI, P20
vsi
Ambientna inteligenca - P
FE, P07-B0
izbirni FE
14:00
Prenos multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
vsi
Numerična matematika - P
FRI, P20
izbirni FRI
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta - P
FRI, P19
vsi
Ambientna inteligenca - P
FE, P07-B0
izbirni FE
15:00
Prenos multimedijskih vsebin - LV
FE, LaIT-B5
sk1
Numerična matematika - P
FRI, P20
izbirni FRI
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta - P
FRI, P19
vsi
Ambientna inteligenca - P
FE, P07-B0
izbirni FE
16:00
Prenos multimedijskih vsebin - LV
FE, LaIT-B5
sk1
Numerična matematika - P
FRI, P20
izbirni FRI
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta - P
FRI, P19
vsi
Obdelava multimedijskih vsebin - LV
FE, LUCAMI-BK-B0
izbirni FE
17:00
Prenos multimedijskih vsebin - LV
FE, LaIT-B5
sk1
Obdelava naravnega jezika - LV
FRI, PR10
izbirni FRI
Obdelava multimedijskih vsebin - LV
FE, LUCAMI-BK-B0
izbirni FE
18:00
Prenos multimedijskih vsebin - LV
FE, LaIT-B5
sk1
Obdelava naravnega jezika - LV
FRI, PR10
izbirni FRI
Obdelava multimedijskih vsebin - LV
FE, LUCAMI-BK-B0
izbirni FE

2. letnik

ponedeljek
torek
sreda
sreda
četrtek
petek
7:00
Brezžična senzorska omrežja - LV
FRI, PR11
modul FRI-B
8:00
Algoritmi - P
FRI, P22
modul FRI-B
Algoritmi - AV
FRI, P02
modul FRI-B
Brezžična senzorska omrežja - LV
FRI, PR11
modul FRI-B
09:00
Algoritmi - P
FRI, P22
modul FRI-B
Algoritmi - AV
FRI, P02
modul FRI-B
10:00
Algoritmi - P
FRI, P22
modul FRI-B
11:00
12:00
13:00
Interdisciplinarni projekti - P
FE, P13-B1
izbirni predmet FE
14:00
Interdisciplinarni projekti - P
FE, P13-B1
izbirni predmet FE
15:00
Interdisciplinarni projekti - LV
FE, P13-B1
izbirni predmet FE
16:00
Interdisciplinarni projekti - LV
FE, P13-B1
izbirni predmet FE
17:00
Interdisciplinarni projekti - LV
FE, P13-B1
izbirni predmet FE
Obdelava naravnega jezika - LV
FRI, PR10
modul FRI-A
18:00
Interdisciplinarni projekti - LV
FE, P13-B1
izbirni predmet FE
Obdelava naravnega jezika - LV
FRI, PR10
modul FRI-A