Podiplomski študij – urnik

Spodaj se nahajajo trenutni urniki za program multimedija. V urnike so vključeni le uradni obvezni in izbirni predmeti MM, ki so zapisani tudi v Zborniku 2022/23.

Zadnja sprememba: 15. 3. 2023

Pogled strehe Fakultete za elektrotehniko na južni del Ljubljane.

1. letnik

ponedeljek
torek
torek
sreda
sreda
četrtek
petek
petek
08:00
Ambientna inteligenca - LV
FE, LUCAMI-BK
izbirni FE
09:00
Ambientna inteligenca - LV
FE, LUCAMI-BK
izbirni FE
Obdelava naravnega jezika - LV
FRI, PR08
izbirni FRI
Obdelava naravnega jezika - P
FRI, P22
izbirni FRI
Obdelava naravnega jezika - P
FRI, P22
izbirni FRI
10:00
Obdelava multimedijskih vsebin - LV
FE, LUCAMI-BK
izbirni FE
Obdelava naravnega jezika - LV
FRI, PR08
izbirni FRI
Sodobne metode razvoja programske opreme - LV
FRI, PR17
vsi
Obdelava naravnega jezika - P
FRI, P22
izbirni FRI
Obdelava naravnega jezika - P
FRI, P22
izbirni FRI
11:00
Obdelava multimedijskih vsebin - LV
FE, LUCAMI-BK
izbirni FE
Numerična matematika - LV
FRI, PR06
izbirni FRI
Sodobne metode razvoja programske opreme - LV
FRI, PR17
vsi
Sodobne metode razvoja programske opreme - P
FRI, P11-FKKT
vsi
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta - P
FRI, P04
vsi
Obdelava naravnega jezika - P
FRI, P22
izbirni FRI
Obdelava naravnega jezika - P
FRI, P22
izbirni FRI
12:00
Prenos multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
vsi
Numerična matematika - LV
FRI, PR06
izbirni FRI
Sodobne metode razvoja programske opreme - P
FRI, P11-FKKT
vsi
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta - P
FRI, P04
vsi
13:00
Prenos multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
vsi
Sodobne metode razvoja programske opreme - P
FRI, P11-FKKT
vsi
Numerična matematika - P
FRI, P03
izbirni FRI
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta - P
FRI, P04
vsi
Ambientna inteligenca - P
FE, P07-B0
izbirni FE
Obdelava multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
izbirni FE
14:00
Prenos multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
vsi
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta - LV
FRI, P21
vsi
Numerična matematika - P
FRI, P03
izbirni FRI
Ambientna inteligenca - P
FE, P07-B0
izbirni FE
Obdelava multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
izbirni FE
15:00
Prenos multimedijskih vsebin - LV
FE, LaIT-B5
sk1
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta - LV
FRI, P21
vsi
Numerična matematika - P
FRI, P03
izbirni FRI
Ambientna inteligenca - P
FE, P07-B0
izbirni FE
Obdelava multimedijskih vsebin - P
FE, P10-B0
izbirni FE
16:00
Prenos multimedijskih vsebin - LV
FE, LaIT-B5
sk1
17:00
Prenos multimedijskih vsebin - LV
FE, LaIT-B5
sk1
18:00
Prenos multimedijskih vsebin - LV
FE, LaIT-B5
sk1

2. letnik

ponedeljek
torek
torek
sreda
četrtek
petek
09:00
Napredna računalniška grafika - P
FRI, P18
modul FRI-A
Obdelava naravnega jezika - P
FRI, P22
modul FRI-A
10:00
Napredna računalniška grafika - P
FRI, P18
modul FRI-A
Obdelava naravnega jezika - P
FRI, P22
modul FRI-A
11:00
Napredna računalniška grafika - P
FRI, P18
modul FRI-A
Brezžična senzorska omrežja - P
FRI, P02
modul FRI-B
Obdelava naravnega jezika - P
FRI, P22
modul FRI-A
12:00
Brezžična senzorska omrežja - LV
FRI, PR06
modul FRI-B
Algoritmi - AV
FRI, P18
modul FRI-B
Brezžična senzorska omrežja - P
FRI, P02
modul FRI-B
13:00
Brezžična senzorska omrežja - LV
FRI, PR06
modul FRI-B
Algoritmi - AV
FRI, P18
modul FRI-B
Interdisciplinarni projekti - P
FE, P13-B1
izbirni predmet
Brezžična senzorska omrežja - P
FRI, P02
modul FRI-B
14:00
Algoritmi - P
FRI, P22
modul FRI-B
Interdisciplinarni projekti - P
FE, P13-B1
izbirni predmet
15:00
Algoritmi - P
FRI, P22
modul FRI-B
Interdisciplinarni projekti - LV
FE, P13-B1
izbirni predmet
16:00
Algoritmi - P
FRI, P22
modul FRI-B
Interdisciplinarni projekti - LV
FE, P13-B1
izbirni predmet
Napredna računalniška grafika - LV
FRI, PR16
modul FRI-A
17:00
Interdisciplinarni projekti - LV
FE, P13-B1
izbirni predmet
Napredna računalniška grafika - LV
FRI, PR16
modul FRI-A
18:00
Interdisciplinarni projekti - LV
FE, P13-B1
izbirni predmet