Podiplomski študij – predmetnik

1. letnik

NOSILEC

FE

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+20+10+105

* Strokovno izbirni predmet FE

NOSILEC

FE

SEMESTER

zimski, letni

ECTS

12

ŠT. UR

360

P + A + L + SD

* Strokovno izbirni predmet FRI

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski, letni

ECTS

12

ŠT. UR

360

P + A + L + SD

NOSILEC

FE

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105

Strokovno izbirni predmeti FE

študent izbere 12 ECTS iz spodaj ponujenih predmetov na FE

NOSILEC

FE

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

150

P + A + L + SD

45+0+30+75

NOSILEC

FE

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

150

P + A + L + SD

45+0+30+75

Strokovno izbirni predmeti FRI

študent izbere 12 ECTS iz spodaj ponujenih predmetov na FRI

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+6+24+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

2. letnik

Modul FE - 2 predmeta (Modul FE A ali Modul FE B)

NOSILEC

FE

SEMESTER

zimski

ECTS

12

ŠT. UR

360

P + A + L + SD

Modul FRI - 2 predmeta (Modul FRI A ali Modul FRI B)

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski, letni

ECTS

12

ŠT. UR

360

P + A + L + SD

Splošno izbirni predmet

NOSILEC

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

Splošno izbirni predmet

NOSILEC

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

Magistrsko delo

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski in letni

ECTS

24

ŠT. UR

720

P + A + L + SD

0+0+0+720

Modul FE A – Uporabniško usmerjen modul

študent izbere oba predmeta iz enega izmed 2 ponujenih FE modulov

NOSILEC

FE

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

Modul FE B – Sistemsko usmerjen modul

študent izbere oba predmeta iz enega izmed 2 ponujenih FE modulov

NOSILEC

FE

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

Modul FRI A – Uporabniško usmerjen modul

študent izbere 2 predmeta iz enega izmed 2 ponujenih FRI modulov

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

Modul FRI B – Sistemsko usmerjen modul

študent izbere 2 predmeta iz enega izmed 2 ponujenih FRI modulov

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+20+10+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105

NOSILEC

FRI

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+20+10+105

Splošno izbirni predmeti

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski, letni

ECTS

3

ŠT. UR

90

P + A + L + SD

5+0+40+45

NOSILEC

FRI

SEMESTER

zimski, letni

ECTS

3

ŠT. UR

90

P + A + L + SD

5+0+40+45

NOSILEC

FE

SEMESTER

letni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

30+60+0+90