Podiplomski študij – predmetnik

Znanja, pridobljena na dodiplomski stopnji, se na podiplomski stopnji nadgrajujejo predvsem na področjih prenosa multimedijskih vsebin, komunikacije, iskanja in obdelave podatkov ter razvoja programske opreme. Poleg tega si študenti v prvem letniku magistrskega študija izberejo štiri strokovno izbirne predmete, ki zajemajo področja strojnega učenja, informacijske varnosti, digitalnega trženja, numerične matematike itd. V drugem letniku pa poleg dveh splošno izbirnih predmetov izberejo enega izmed dveh modulov na FRI in enega izmed dveh modulov na FE. Podiplomska stopnja se zaključi z magistrskim delom.

Vsi predmeti študija multimedije so zbrani tudi v interaktivnem predmetniku.

1. letnik

NOSILEC
SEMESTER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD

Prenos multimedijskih signalov

FE
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Uporabniku prilagojena komunikacija

FE
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
zimski
6
180
45 + 20 + 10 + 105

* Strokovno izbirni predmet FE

FE
zimski, letni
12
360

* Strokovno izbirni predmet FRI

FRI
zimski, letni
12
360

Prenos multimedijskih vsebin

FE
letni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
letni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FRI
letni
6
180
45 + 10 + 20 + 105

Strokovno izbirni predmeti FE

študent izbere 12 ECTS iz spodaj ponujenih predmetov na FE

NOSILEC
SEMESTER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD

Senzorski sistemi in multimedija

FE
zimski
6
150
45 + 0 + 30 + 75

Oblikovanje vizualnih komunikacij

FE
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Ambientna inteligenca

FE
letni
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Obdelava multimedijskih vsebin

FE
letni
6
150
45 + 0 + 30 + 75

Strokovno izbirni predmeti FRI

študent izbere 12 ECTS iz spodaj ponujenih predmetov na FRI

NOSILEC
SEMESTER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FRI
zimski
6
180
45 + 6 + 24 + 105
FRI
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
letni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FRI
letni
6
180
45 + 0 + 30 + 105

2. letnik

NOSILEC
SEMESTER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD

Modul FE - 2 predmeta (Modul FE A ali Modul FE B)

FE
zimski
12
360

Modul FRI - 2 predmeta (Modul FRI A ali Modul FRI B)

FRI
zimski, letni
12
360

Splošno izbirni predmet

zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Splošno izbirni predmet

letni
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Magistrsko delo

FRI
zimski in letni
24
720
0 + 0 + 0 + 720

Modul FE A – Uporabniško usmerjen modul

študent izbere oba predmeta iz enega izmed 2 ponujenih FE modulov
NOSILEC
SEMESTER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD

Načrtovanje celovite uporabniške izkušnje ter uporabniških vmesnikov

FE
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Multimedijski terminali

FE
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Modul FE B – Sistemsko usmerjen modul

študent izbere oba predmeta iz enega izmed 2 ponujenih FE modulov
NOSILEC
SEMESTER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD

3D zvok v multimediji

FE
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Vgrajeni sistemi v multimediji

FE
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Modul FE B je sistemsko usmerjen in vsebuje 2 predmeta. Predmet 3D zvok v multimediji, nosilec FE, zimski semester, 6 kreditnih točk, 180 ur, od teh 45 ur predavanj, 0 ur avditornih vaj, 30 ur laboratorijskih vaj in 105 ur samostojnega dela. Predmet Vgrajeni sistemi v multimediji, nosilec FE, zimski semester, 6 kreditnih točk, 180 ur, od teh 45 ur predavanj, 0 ur avditornih vaj, 30 ur laboratorijskih vaj in 105 ur samostojnega dela.

Modul FRI A – Uporabniško usmerjen modul

študent izbere 2 predmeta iz enega izmed 2 ponujenih FRI modulov
NOSILEC
SEMESTER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FRI
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
zimski
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FRI
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
letni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FRI
letni
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Modul FRI B – Sistemsko usmerjen modul

študent izbere 2 predmeta iz enega izmed 2 ponujenih FRI modulov
NOSILEC
SEMESTER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FRI
zimski
6
180
45 + 20 + 10 + 105
FRI
zimski
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
zimski
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FRI
letni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FRI
letni
6
180
45 + 20 + 10 + 105

Splošno izbirni predmeti

NOSILEC
SEMESTER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD

Obštudijska strokovna dejavnost I

FRI
zimski, letni
3
90
5 + 0 + 40 + 45

Obštudijska strokovna dejavnost II

FRI
zimski, letni
3
90
5 + 0 + 40 + 45

Interdisciplinarni projekti

FE
letni
6
180
30 + 60 + 0 + 90