Podiplomski študij – predmetnik

1. letnik

  
PREDMET NOSILEC SEMESTER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Prenos multimedijskih signalov FE zimski 6 180 45+0+30+105
Uporabniku prilagojena
komunikacija
FE zimski 6 180 45+0+30+105
Interaktivnost in
oblikovanje informacij
FRI zimski 6 180 45+20+10+105
Strokovno izbirni predmet FRI FRI zimski, letni 12 360
Strokovno izbirni predmet FE FE zimski, letni 12 360
Prenos multimedijskih vsebin FE letni 6 180 45+0+30+105
Iskanje in ekstrakcija
podatkov s spleta
FRI letni 6 180 45+10+20+105
Sodobne metode razvoja
programske opreme
FRI letni 6 180 45+10+20+105

Strokovno izbirni predmeti (študent izbere 12 ECTS iz FRI in 12 ECTS iz FE)

  
PREDMET NOSILEC SEMESTER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Informacijska varnost
in zasebnost
FRI zimski 6 180 45+0+30+105
Digitalno trženje FRI zimski 6 180 45+0+30+105
Obdelava
naravnega jezika
FRI letni 6 180 45+10+20+105
Numerična matematika FRI letni 6 180 45+0+30+105
Strojno učenje FRI zimski 6 180 45+6+24+105
Senzorski sistemi
in multimedija
FE zimski 6 150 45+0+30+75
Oblikovanje vizualnih
komunikacij
FE zimski 6 180 45+0+30+105
Ambientna inteligenca FE letni 6 180 45+0+30+105
Obdelava
multimedijskih vsebin
FE letni 6 150 45+0+30+75

2. letnik

   
PREDMET NOSILEC SEMESTER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Modul FE - 2 predmeta
(študent izbere Modul FE A
ali Modul FE B)
FE zimski 12 360 90+0+60+210
Modul FRI - 2 predmeta
(študent izbere Modul FRI A
ali Modul FRI B)
FRI zimski, letni 12 360 90+0+60+210
Splošno izbirni predmet zimski 6 180 45+0+30+105
Splošno izbirni predmet letni 6 180 45+0+30+105
Magistrsko delo zimski, letni 24 720 0+0+0+720

Modul FE A Uporabniško usmerjen

študent izbere 2 predmeta iz enega izmed 2 ponujenih modulov

  
PREDMET NOSILEC SEMESTER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Multimedijski terminali FE zimski 6 180 45+0+30+105
Načrtovanje celovite uporabniške
izkušnje ter uporabniških vmesnikov
FE zimski 6 180 45+0+30+105

Modul FE B Sistemsko usmerjen

študent izbere 2 predmeta iz enega izmed 2 ponujenih modulov

  
PREDMET NOSILEC SEMESTER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
3D zvok v multimediji FE zimski 6 180 45+0+30+105
Vgrajeni sistemi v multimediji FE zimski 6 180 45+0+30+105
 

Modul FRI A Uporabniško usmerjen

študent izbere 2 predmeta iz enega izmed 2 ponujenih modulov

 
PREDMET NOSILEC SEMESTER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Komunikacija človek računalnik FRI zimski 6 180 45+0+30+105
Slikovna biometrija FRI zimski 6 180 45+10+20+105
Računalniška zvočna produkcija FRI zimski 6 180 45+0+30+105
Obdelava naravnega jezika FRI letni 6 180 45+10+20+105
Napredna računalniška grafika FRI letni 6 180 45+0+30+105
 

Modul FRI B Sistemsko usmerjen

študent izbere 2 predmeta iz enega izmed 2 ponujenih modulov

 
PREDMET NOSILEC SEMESTER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Računalniške storitve
v oblaku
FRI zimski 6 180 45+20+10+105
Informacijska varnost
in zasebnost
FRI zimski 6 180 45+0+30+105
Kriptografija in
računalniška varnost
FRI zimski, letni 6 180 45+10+20+105
Brezžična senzorska omrežja FRI letni 6 180 45+10+20+105
Algoritmi FRI letni 6 180 45+20+10+105
 

Splošno izbirni predmeti

 
PREDMET NOSILEC SEMESTER ECTS ŠT. UR P+V+D+SD
Obštudijska
strokovna dejavnost I
FRI zimski, letni 3 90 5+0+40+45
Obštudijska
strokovna dejavnost II
FRI zimski, letni 3 90 5+0+40+45
Interdisciplinarni projekti FE zimski, letni 6 180 30+60+0+90

Inovativni študij je pot do najboljše zaposlitve.

Interdisciplinarni študijski program je plod sodelovanja Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, z namenom izobraževanja strokovnjakov, usposobljenih za delo na novih in inovativnih izzivih digitalne dobe.

Kontakti

Kontakti