Dodiplomski študij – urnik

Spodaj se nahajajo trenutni urniki za program multimedija. V urnike so vključeni le uradni obvezni in izbirni predmeti MM, ki so zapisani tudi v Zborniku 2022/23.

Zadnja sprememba: 15. 3. 2023

Pogled strehe Fakultete za elektrotehniko na južni del Ljubljane.

1. letnik

ponedeljek
torek
sreda
sreda
sreda
četrtek
petek
07:00
Programiranje 2 - LV
FRI, PR08
sk1, sk5
Programiranje 2 - LV
FRI, PR17
sk4
08:00
Programiranje 2 - LV
FRI, PR08
sk1, sk5
Linearna algebra - AV
FRI, P02
sk3, sk4, sk5
Programiranje 2 - LV
FRI, PR17
sk4
Programiranje 2 - LV
FRI, PR07
sk2, sk6
Programiranje 2 - P
FRI, PA
vsi
09:00
Programiranje 2 - LV
FRI, PR06
sk3, sk7
Linearna algebra - AV
FRI, P02
sk3, sk4, sk5
Programiranje 2 - LV
FRI, PR07
sk2, sk6
Programiranje 2 - P
FRI, PA
vsi
10:00
Programiranje 2 - LV
FRI, PR06
sk3, sk7
Linearna algebra - AV
FRI, P19
sk2
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR14
sk1, sk5, sk6, sk7
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR14
sk1, sk5, sk6, sk7
Programiranje 2 - P
FRI, PA
vsi
11:00
Tehnološke osnove multimedije - P
FE, P15-B1
vsi
Linearna algebra - AV
FRI, P19
sk2
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR14
sk1, sk5, sk6, sk7
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR14
sk1, sk5, sk6, sk7
12:00
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR14
sk3
Tehnološke osnove multimedije - P
FE, P15-B1
vsi
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Linearna algebra - AV
FRI, P02
sk1
13:00
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR14
sk3
Tehnološke osnove multimedije - P
FE, P15-B1
vsi
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Linearna algebra - AV
FRI, P02
sk1
14:00
Tehnološke osnove multimedije - AV
FE, P17-B1
vsi
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Informacijski sistemi - P
FE, P12-B1
vsi
Multimedijske vsebine - P
FRI, P01
vsi
15:00
Tehnološke osnove multimedije - LV
FE, P17-B1
sk1
Informacijski sistemi - P
FE, P12-B1
vsi
Multimedijske vsebine - P
FRI, P01
vsi
16:00
Tehnološke osnove multimedije - LV
FE, P17-B1
sk2
Informacijski sistemi - P
FE, P12-B1
vsi
Multimedijske vsebine - P
FRI, P01
vsi
17:00
Tehnološke osnove multimedije - LV
FE, P17-B1
sk3
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR14
sk2, sk4
18:00
Informacijski sistemi - LV
FE, LaIT-B5
sk1, sk2
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR14
sk2, sk4
19:00
Informacijski sistemi - LV
FE, LaIT-B5
sk1, sk2

2. letnik

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
četrtek
petek
08:00
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
Studijska in snemalna tehnika - P
FE, EditLab-A1
vsi
09:00
Osnove oblikovanja - LV
FRI, P06
vsi
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
Studijska in snemalna tehnika - P
FE, EditLab-A1
vsi
Telekomunikacijski protokoli - LV
FE, LaIT-B5
izbirni predmet
10:00
Digitalna obdelava signalov - P
FE, P11-B1
vsi
Osnove oblikovanja - LV
FRI, P06
vsi
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
Studijska in snemalna tehnika - P
FE, EditLab-A1
vsi
Telekomunikacijski protokoli - LV
FE, LaIT-B5
izbirni predmet
11:00
Digitalna obdelava signalov - P
FE, P11-B1
vsi
Osnove oblikovanja - P
FRI, P01
vsi
Studijska in snemalna tehnika - LV
FE, EditLab-A1
vsi
12:00
Digitalna obdelava signalov - P
FE, P11-B1
vsi
Osnove oblikovanja - P
FRI, P01
vsi
Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo - LV
FE, P15-B1
vsi
Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo - LV
FE, P15-B1
vsi
Studijska in snemalna tehnika - LV
FE, EditLab-A1
vsi
13:00
Osnove oblikovanja - P
FRI, P01
vsi
Digitalna obdelava signalov - LV
FE, LaIT-B5
vsi
Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo - LV
FE, P15-B1
vsi
Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo - LV
FE, P15-B1
vsi
Studijska in snemalna tehnika - LV
FE, EditLab-A1
vsi
14:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
izbirni predmet
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet
Digitalna obdelava signalov - LV
FE, LaIT-B5
vsi
Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo - P
FE, P15-B1
vsi
Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo - P
FE, P15-B1
vsi
15:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
izbirni predmet
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet
Digitalna obdelava signalov - LV
FE, LaIT-B5
vsi
Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo - P
FE, P15-B1
vsi
Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo - P
FE, P15-B1
vsi
16:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
izbirni predmet
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet
17:00
Govorne in slikovne tehnologije - LV
FE, LSI1-A2
izbirni predmet
Organizacija in management - LV
FRI, PR07
izbirni predmet
18:00
Govorne in slikovne tehnologije - LV
FE, LSI1-A2
izbirni predmet
Organizacija in management - LV
FRI, PR07
izbirni predmet

3. letnik

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
08:00
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - P
FE, P02-C0
vsi
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
09:00
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - P
FE, P02-C0
vsi
Montaža in postprodukcija - LV
FE, EditLab-A1
vsi
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
Telekomunikacijski protokoli - LV
FE, LaIT-B5
izbirni predmet
10:00
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - P
FE, P02-C0
vsi
Montaža in postprodukcija - LV
FE, EditLab-A1
vsi
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
Telekomunikacijski protokoli - LV
FE, LaIT-B5
izbirni predmet
11:00
Mobilnost in internet stvari - P
FE, P09-B0
vsi
Montaža in postprodukcija - LV
FE, EditLab-A1
vsi
Mobilnost in internet stvari - LV
FE, NetLab-A2
vsi
12:00
Mobilnost in internet stvari - P
FE, P09-B0
vsi
Montaža in postprodukcija - P
FE, EditLab-A1
vsi
Mobilnost in internet stvari - LV
FE, NetLab-A2
vsi
13:00
Mobilnost in internet stvari - P
FE, P09-B0
vsi
Montaža in postprodukcija - P
FE, EditLab-A1
vsi
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - LV
FE, LaIT-B5
vsi
14:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
izbirni predmet
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - LV
FE, LaIT-B5
vsi
15:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
izbirni predmet
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet
16:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
izbirni predmet
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet
17:00
Govorne in slikovne tehnologije - LV
FE, LSI1-A2
izbirni predmet
Organizacija in management - LV
FRI, PR07
izbirni predmet
18:00
Govorne in slikovne tehnologije - LV
FE, LSI1-A2
izbirni predmet
Organizacija in management - LV
FRI, PR07
izbirni predmet