Dodiplomski študij – urnik

Končni urnik je še v izdelavi, zato se trenutno stanje lahko še spreminja.

1. letnik

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
7:00
Programiranje 2 - LV
FRI P09
sk1, sk4
8:00
9:00
Linearna algebra - P
FRI PA
vsi
10:00
Programiranje 2 - LV
FRI P11-FKKT
sk3
11:00
Tehnološke osnove multimedije - P
FE P15-B1
vsi
Programiranje 2 - P
FRI PA
vsi
12:00
Multimedijske vsebine - P
FRI P04
vsi
Linearna algebra - AV
FRI P21
sk2 - sk6
Programiranje 2 - LV
FRI P11-FKKT
sk2, sk5
13:00
14:00
Tehnološke osnove multimedije - AV
FE P17-B1
vsi
Multimedijske vsebine - LV
FRI P14
sk2, sk5
Informacijski sistemi - P
FE P12-B1
vsi
Multimedijske vsebine - LV
FRI P14
sk1, sk3, sk4
15:00
Linearna algebra - AV
FRI P18
sk1
Tehnološke osnove multimedije - LV
FE P17-B1
sk1
16:00
Tehnološke osnove multimedije - LV
FE P17-B1
sk2
17:00
18:00
Informacijski sistemi - LV
FE LaIT-B5
vsi
19:00

2. letnik

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
7:00
Digitalna obdelava signalov - LV
FE LaIT-B5
sk2
Telekomunikacijski protokoli - LV
FE LaIT-B5
izbirni predmet
8:00
Računalniška simulacija - P
FE P15-B1
izbirni predmet
Telekomunikacijski protokoli - P
FE P19-A4
izbirni predmet
9:00
Studijska in snemalna
tehnika - P
FE P19-A4
vsi
10:00
Digitalna obdelava signalov - P
FE P11-B1
vsi
11:00
Osnove oblikovanja - P
FRI P01
vsi
Projektno vodenje, inovativnost
in timsko delo - L
FE LBK-A3
sk2
12:00
Studijska in snemalna
tehnika - LV
FE Studio-A1
sk1
13:00
14:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE P15-B1
izbirni predmet
Organizacija in management - P
FRI P22
izbirni predmet
Digitalna obdelava signalov - LV
FE LaIT-B5
sk1
Projektno vodenje, inovativnost
in timsko delo - P
FE P15-B1
vsi
Studijska in snemalna
tehnika - LV
FE Studio-A1
sk2
15:00
Osnove oblikovanja - LV
FRI P14
vsi
16:00
Projektno vodenje, inovativnost
in timsko delo - LV
FE LBK-A3
sk1
17:00
Govorne in slikovne tehnologije - LV
FE LSI-A2
izbirni predmet
Organizacija in management - LV
FRI P12
izbirni predmet
18:00
19:00
Računalniška simulacija - LV
FE LAK I-B2
izbirni predmet
20:00

3. letnik

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
7:00
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - P
FE P04-CK
vsi
Telekomunikacijski protokoli - LV
FE LaIT-B5
izbirni predmet
8:00
Računalniška simulacija - P
FE P15-B1
izbirni predmet
Telekomunikacijski protokoli - P
FE P19-A4
izbirni predmet
9:00
Montaža in postprodukcija - LV
FE EditLab-A1
sk1
10:00
Mobilnost in internet stvari - P
FE P02-C0
vsi
11:00
Montaža in postprodukcija - P
FE P19-A4
vsi
Mobilnost in internet stvari - LV
FE NetLab-A2
sk1
Mobilnost in internet stvari - LV
FE NetLab-A2
sk2
12:00
13:00
14:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE P15-B1
izbirni predmet
Organizacija in management - P
FRI P22
izbirni predmet
Montaža in postprodukcija - LV
FE EditLab-A1
sk2
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - LV
FE LaIT-B5
sk2
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - LV
FE LaIT-B5
sk1
15:00
16:00
17:00
Govorne in slikovne tehnologije - LV
FE LSI-A2
izbirni predmet
18:00
Organizacija in management - LV
FRI P12
izbirni predmet
19:00
Računalniška simulacija - LV
FE LAK I-B2
izbirni predmet
20:00