Dodiplomski študij – urnik

1. letnik

                                                    
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
7:00
Informacijski sistemi - L
LaIT-B5
vsi
8:00
Programiranje 2 - P
PA
vsi
9:00
Linearna algebra - AV
P22
sk2
Programiranje 2 - LV
PR05
sk1
10:00
11:00
Tehnološke osnove
multimedije - P
P15-B1
vsi
Linearna algebra - P
PA
vsi
Linearna algebra - AV
P18
sk1
12:00
Multimedijske vsebine - P
P04
vsi
Multimedijske vsebine - LV
PR14
sk3-4
13:00
Programiranje 2 - LV
PR17
sk2
14:00
Tehnološke osnove
multimedije - AV
P17-A1
vsi
Informacijski sistemi - P
P02-C0
vsi
Multimedijske vsebine - LV
PR14
sk1
15:00
Multimedijske vsebine - LV
PR14
sk2
Programiranje 2 - LV
PR17
sk3-4
16:00
Tehnološke osnove
multimedije - LV
P17-A1
sk1
17:00
Tehnološke osnove
multimedije - LV
P17-A1
vsk2
18:00
Tehnološke osnove
multimedije - LV
P17-A1
sk3

2. letnik*

                               
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
7:00
Računalniška simulacija - L
LAK I-B2
izbirni
Telekomunikacijski protokoli - L
LAK I-B2
izbirni
Telekomunikacijski protokoli - P
VP15
izbirni
8:00
Računalniška simulacija - P
VP15
izbirni
9:00
Studijska in
snemalna tehnika - LV
Studio-A1
vsi
10:00
Digitalna obdelava
signalov - P
VP11
vsi
Osnove oblikovanja - LV
PR14
sk 1-2
       
11:00
Studijska in
snemalna tehnika - P
VP15
vsi
12:00
Osnove oblikovanja - P
P22
vsi
13:00
14:00
Govorne in slikovne
tehnologije - P
VP15
izbirni
Digitalna obdelava
signalov - LV
LaIT - B5
sk1
15:00
Osnove oblikovanja - LV
PR14
sk3-4
Organizacija in management - P
P22
izbirni
Projektno vodenje,
inovativnost in
timsko delo - LV
LBK-A3
vsi
Studijska in
snemalna tehnika - LV
Studio-A1
vsi
16:00
17:00
Govorne in slikovne
tehnologije - L
LUKS - A2
izbirni
Digitalna obdelava
signalov - LV
LaIT - B5
sk2
Projektno vodenje,
inovativnost in
timsko delo - P
LBK-A3
vsi
18:00
19:00

*Zunanji izbirni predmeti niso vnešeni

3. letnik*

                                                         
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
7:00
Računalniška simulacija - L
LAK I-B2
izbirni
Telekomunikacijski protokoli - L
LAK I-B2
izbirni
Telekomunikacijski protokoli - P
VP15
izbirni
8:00
Mobilnost in
internet stvari - P
VP17
vsi
Organizacija in management - LV
LAK I-B2
izbirni
Računalniška simulacija - P
VP15
izbirni
9:00
10:00
11:00
Terminalske naprave in
uporabniški vmesniki - P
VP17
vsi
12:00
Terminalske naprave in
uporabniški vmesniki - LV
VP17
vsi
13:00
14:00
Govorne in slikovne
tehnologije - P
VP15
izbirni
Montaža in
postprodukcija - P
Editlab-A1
vsi
Mobilnost in
internet stvari - LV
VP17
vsi
15:00
Organizacija in management - P
P22
izbirni
16:00
Montaža in
postprodukcija - LV
Editlab-A1
vsi
17:00
Govorne in slikovne
tehnologije - L
VP15
izbirni
18:00

*Zunanji izbirni predmeti niso vnešeni

Inovativni študij je pot do najboljše zaposlitve.

Interdisciplinarni študijski program je plod sodelovanja Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, z namenom izobraževanja strokovnjakov, usposobljenih za delo na novih in inovativnih izzivih digitalne dobe.

Kontakti

Kontakti