Dodiplomski študij – urnik

Spodaj so trenutni urniki za študijsko leto 2023/24. V urnike so vključeni le uradni obvezni in izbirni predmeti MM, ki so zapisani tudi v Zborniku 2024/25.

Zadnja sprememba: 11. 03. 2024

Pogled strehe Fakultete za elektrotehniko na južni del Ljubljane.

1. letnik

ponedeljek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
petek
07:00
08:00
Programiranje 2 - P
FRI, PA
vsi
09:00
Linearna algebra - AV
FRI, P20
sk2, sk3, sk4, sk5, sk6, sk7
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR17
sk1, sk4
Programiranje 2 - P
FRI, PA
vsi
Programiranje 2 - LV
FRI, PR05
sk1, sk4
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR06
sk2, sk5, sk7
10:00
Linearna algebra - AV
FRI, P20
sk2, sk3, sk4, sk5, sk6, sk7
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR17
sk1, sk4
Programiranje 2 - P
FRI, PA
vsi
Programiranje 2 - LV
FRI, PR05
sk1, sk4
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR06
sk2, sk5, sk7
11:00
Linearna algebra - AV
FRI, P18
sk1
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR12
sk3, sk6
Tehnološke osnove multimedije - P
FE, P15-B1
vsi
Multimedijske vsebine - P
FRI, P04
vsi
12:00
Linearna algebra - AV
FRI, P18
sk1
Multimedijske vsebine - LV
FRI, PR12
sk3, sk6
Tehnološke osnove multimedije - P
FE, P15-B1
vsi
Multimedijske vsebine - P
FRI, P04
vsi
13:00
Tehnološke osnove multimedije - P
FE, P15-B1
vsi
Multimedijske vsebine - P
FRI, P04
vsi
14:00
Informacijski sistemi - P
FE, P12-B1
vsi
Programiranje 2 - LV
FRI, PR16
sk3, sk6, sk7
15:00
Programiranje 2 - LV
FRI, PR17
sk2, sk5
Tehnološke osnove multimedije - AV
FE, P15-B1
vsi
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Informacijski sistemi - P
FE, P12-B1
vsi
Programiranje 2 - LV
FRI, PR16
sk3, sk6, sk7
16:00
Programiranje 2 - LV
FRI, PR17
sk2, sk5
Tehnološke osnove multimedije - LV
FE, P17-A1
sk2
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
Informacijski sistemi - P
FE, P12-B1
vsi
17:00
Tehnološke osnove multimedije - LV
FE, P17-A1
sk1
Linearna algebra - P
FRI, PA
vsi
18.00
Informacijski sistemi - LV
FE, LaIT-B5
sk2
19.00
Informacijski sistemi - LV
FE, LaIT-B5
sk2
20.00
Informacijski sistemi - LV
FE, LaIT-B5
sk2

2. letnik

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
petek
08:00
Digitalna obdelava signalov - LV
FE, LaIT-B5
sk1
Osnove oblikovanja - LV
oddaljeno
vsi
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
09:00
Digitalna obdelava signalov - LV
FE, LaIT-B5
sk1
Osnove oblikovanja - LV
oddaljeno
vsi
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
Studijska in snemalna tehnika - P
FE, Editlab-A1
vsi
Telekomunikacijski protokoli - LV
FE, LaIT-B5
izbirni predmet
10:00
Digitalna obdelava signalov - LV
FE, LaIT-B5
sk1
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
Studijska in snemalna tehnika - P
FE, Editlab-A1
vsi
Telekomunikacijski protokoli - LV
FE, LaIT-B5
izbirni predmet
11:00
Digitalna obdelava signalov - LV
FE, LaIT-B5
sk2
Osnove oblikovanja - P
FRI, P01
vsi
Projektno vodenje in timsko delo - LV
FE, P15-B1
sk2
Studijska in snemalna tehnika - P
FE, Editlab-A1
vsi
12:00
Digitalna obdelava signalov - LV
FE, LaIT-B5
sk2
Osnove oblikovanja - P
FRI, P01
vsi
Projektno vodenje in timsko delo - LV
FE, P15-B1
sk2
13:00
Digitalna obdelava signalov - LV
FE, LaIT-B5
sk2
Osnove oblikovanja - P
FRI, P01
vsi
Digitalna obdelava signalov - P
FE, P11-B1
vsi
Studijska in snemalna tehnika - LV
FE, Studio-A1
sk1
14:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
izbirni predmet
Digitalna obdelava signalov - P
FE, P11-B1
vsi
Projektno vodenje in timsko delo - P
FE, P15-B1
vsi
Studijska in snemalna tehnika - LV
FE, Studio-A1
sk1
15:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
izbirni predmet
Organizacija in management - LV
FRI, PR11
izbirni predmet
Digitalna obdelava signalov - P
FE, P11-B1
vsi
Projektno vodenje in timsko delo - P
FE, P15-B1
vsi
Studijska in snemalna tehnika - LV
FE, Studio-A1
sk2
16:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
izbirni predmet
Organizacija in management - LV
FRI, PR11
izbirni predmet
Projektno vodenje in timsko delo - LV
FE, P15-B1
sk1
Studijska in snemalna tehnika - LV
FE, Studio-A1
sk2
17:00
Govorne in slikovne tehnologije - LV
FE, LSI1-A2
izbirni predmet
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet
Projektno vodenje in timsko delo - LV
FE, P15-B1
sk1
18:00
Govorne in slikovne tehnologije - LV
FE, LSI1-A2
izbirni predmet
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet
19:00
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet

3. letnik

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
08:00
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - P
FE, P02-C0
vsi
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
09:00
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - P
FE, P02-C0
vsi
Montaža in postprodukcija - LV
FE, Editlab-A1
sk1
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
Telekomunikacijski protokoli - LV
FE, LaIT-B5
izbirni predmet
10:00
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - P
FE, P02-C0
vsi
Montaža in postprodukcija - LV
FE, Editlab-A1
sk1
Telekomunikacijski protokoli - P
FE, P19-A4
izbirni predmet
Telekomunikacijski protokoli - LV
FE, LaIT-B5
izbirni predmet
11:00
Mobilnost in internet stvari - P
FE, P09-B0
vsi
Montaža in postprodukcija - LV
FE, Editlab-A1
sk1
Mobilnost in internet stvari - LV
FE, Netlab-A2 (LT4)
sk1
12:00
Mobilnost in internet stvari - P
FE, P09-B0
vsi
Mobilnost in internet stvari - LV
FE, Netlab-A2 (LT4)
sk1
13:00
Mobilnost in internet stvari - P
FE, P09-B0
vsi
Montaža in postprodukcija - P
FE, Editlab-A1
vsi
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - LV
FE, LaIT-B5
izbirni predmet
14:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
vsi
Montaža in postprodukcija - P
FE, Editlab-A1
vsi
Organizacija in management - LV
FRI, PR07
izbirni predmet
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki - LV
FE, LaIT-B5
izbirni predmet
15:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
vsi
Organizacija in management - LV
FRI, PR07
izbirni predmet
16:00
Govorne in slikovne tehnologije - P
FE, P15-B1
vsi
17:00
Govorne in slikovne tehnologije - LV
FE, LSI1-A2
vsi
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet
18.00
Govorne in slikovne tehnologije - LV
FE, LSI1-A2
vsi
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet
19.00
Organizacija in management - P
FRI, P01
izbirni predmet