Dodiplomski študij – predmetnik

Študij multimedije na dodiplomski stopnji zajema različna področja, ki so ključna za razumevanje in upravljanje raznolikih multimedijskih vsebin in storitev. Študenti osvojijo znanja na področjih programiranja, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, oblikovanja in grafike, matematike, ustvarjanja avdio-vizualnih vsebin, umetne inteligence in še veliko več. Na dodiplomski stopnji si študenti izberejo tri splošno izbirne predmete, ponujene s strani FE in FRI, ali pa zunanje predmete na drugih fakultetah. Izbirni predmeti na FE in FRI zajemajo predmete na področju upravljanja, računalniških simulacij, umetnega zaznavanja ipd. Na prvi stopnji študija multimedije študenti tako pridobijo interdisciplinarna znanja, ki se odražajo tudi v njihovih diplomskih delih.

Vsi predmeti študija multimedije so zbrani tudi v interaktivnem predmetniku.

1. letnik

1. semester
NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 15 + 15 + 105
FRI
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
obvezni splošni
5
150
45 + 30 + 0 + 75
FE
obvezni strokovni
7
210
45 + 15 + 30 + 120
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 15 + 15 + 105
2. semester
NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Tehnološke osnove multimedije

FE
obvezni strokovni
7
210
45 + 15 + 15 + 135
FRI
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
obvezni strokovni
5
150
45 + 0 + 30 + 90

1. semester

NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 15 + 15 + 105
FRI
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
obvezni splošni
5
150
45 + 30 + 0 + 75
FE
obvezni strokovni
7
210
45 + 15 + 30 + 120
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 15 + 15 + 105

2. semester

NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105

Tehnološke osnove multimedije

FE
obvezni strokovni
7
210
45 + 15 + 15 + 135
FRI
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
obvezni strokovni
5
150
45 + 0 + 30 + 90

2. letnik

3. semester
NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
obvezni splošni
6
180
45 + 30 + 0 + 105
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 15 + 15 + 105
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
obvezni strokovni
6
180
45 + 20 + 10 + 105
4. semester
NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
obvezni strokovni
7
210
45 + 0 + 45 + 120
FE
obvezni splošni
5
150
30 + 30 + 0 + 90
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
izbirni splošni
6
180
45 + 10 + 20 + 105

3. semester

NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
obvezni splošni
6
180
45 + 30 + 0 + 105
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 15 + 15 + 105
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
obvezni strokovni
6
180
45 + 20 + 10 + 105

4. semester

NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
obvezni strokovni
7
210
45 + 0 + 45 + 120
FE
obvezni splošni
5
150
30 + 30 + 0 + 90
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
izbirni splošni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.

3. letnik

5. semester
NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FRI
obvezni strokovni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FRI
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 10 + 20 + 105

5. semester

NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
obvezni splošni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FRI
obvezni strokovni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FRI
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.
6. semester
NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FE
obvezni splošni
6
180
30 + 0 + 45 + 105
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
izbirni splošni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FE
obvezni strokovni
6
180

6. semester

NOSILEC
STEBER
ECTS
ŠT. UR
P + A + L + SD
FE
obvezni splošni
6
180
30 + 0 + 45 + 105
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
obvezni strokovni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FE
izbirni splošni
6
180
45 + 0 + 30 + 105
FRI
izbirni splošni
6
180
45 + 10 + 20 + 105
FE
obvezni strokovni
6
180
*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.