Dodiplomski študij – predmetnik

1. letnik

1. semester

PREDMETNOSILECSTEBERECTSŠT. URP+A+L+SD
Uvod v multimedijske sistemeFEobvezni - strokovni618045+15+15+105
Programiranje 1FRIobvezni - strokovni618045+0+30+105
Karierna komunikacijaFEobvezni - splošni515045+30+0+75
Komunikacijski sistemiFEobvezni - strokovni721045+15+30+120
Osnove matematične analizeFRIobvezni - splošni618045+15+15+105

2. semester

PREDMETNOSILECSTEBERECTSŠT. URP+A+L+SD
Linearna algebraFRIobvezni - splošni618045+0+30+105
Tehnološke osnove multimedijeFEobvezni - strokovni721045+15+15+135
Programiranje 2FRIobvezni - strokovni618045+0+30+105
Multimedijske vsebineFRIobvezni - splošni618045+0+30+105
Informacijski sistemiFEobvezni - strokovni515045+0+15+90

2. letnik

3. semester

PREDMETNOSILECSTEBERECTSŠT. URP+A+L+SD
Internetni sistemiFEobvezni - strokovni618045+15+15+105
Akustika v komunikacijahFEobvezni - strokovni618045+0+30+105
Spletno programiranjeFRIobvezni - strokovni618045+20+10+105
Radijski in televizijski sistemiFEobvezni - strokovni618045+0+30+105
Informacijsko-komunikacijske
tehnologije in družba
FEobvezni - splošni618045+30+0+105

4. semester

PREDMETNOSILECSTEBERECTSŠT. URP+A+L+SD
Osnove oblikovanjaFRIobvezni - splošni618045+0+30+105
Projektno vodenje, inovativnost
in timsko delo
FEobvezni - splošni515030+30+0+90
Digitalna obdelava signalovFEobvezni - strokovni721045+0+45+120
Studijska in snemalna tehnikaFEobvezni - strokovni618045+0+30+105
Izbirni predmet*izbirni - splošni6
    Računalniška simulacijaFEizbirni - splošni618045+0+30+105
    Govorne in slikovne tehnologijeFEizbirni - splošni618045+0+30+105
    Telekomunikacijski protokoliFEizbirni - splošni618045+0+30+105
    Organizacija in managementFRIizbirni - splošni618045+10+20+105
*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.

3. letnik

5. semester

PREDMETNOSILECSTEBERECTSŠT. URP+A+L+SD
Osnove umetne inteligenceFRIobvezni - splošni618045+0+30+105
Multimedijski sistemiFRIobvezni - splošni618045+10+20+105
Računalniška grafika in tehnologija iger**FRIobvezni - strokovni618045+10+20+105
Varnost komunikacij in
zaščita vsebin
FRIobvezni - strokovni618045+0+30+105
Izbirni predmet*izbirni - splošni6
    Elektronsko poslovanjeFRIizbirni - splošni618045+0+30+105
    Umetno zaznavanjeFRIizbirni - splošni618045+0+30+105
    Elektronske komponente
    in senzorji
FEizbirni - splošni618045+10+20+105
 *Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI. 
** Zaradi menjave vrstnega reda predmetov se v študijskem letu 2020/21 namesto predmeta Računalniška grafika in tehnologija iger izjemoma izvaja predmet Spletno programiranje.

6. semester

PREDMETNOSILECSTEBERECTSŠT. URP+A+L+SD
Mobilnost in internet stvariFEobvezni - strokovni618045+0+30+105
Montaža in postprodukcijaFEobvezni - splošni618030+0+45+105
Terminalske naprave in
uporabniški vmesniki
FEobvezni - strokovni618045+0+30+105
Izbirni predmet*izbirni - splošni6
    Računalniška simulacijaFEizbirni - splošni618045+0+30+105
    Govorne in slikovne tehnologijeFEizbirni - splošni618045+0+30+105
    Telekomunikacijski protokoliFEizbirni - splošni618045+0+30+105
    Organizacija in managementFRIizbirni - splošni618045+10+20+105
Diplomsko deloobvezni - strokovni6
*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.

Inovativni študij je pot do najboljše zaposlitve.

Interdisciplinarni študijski program je plod sodelovanja Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, z namenom izobraževanja strokovnjakov, usposobljenih za delo na novih in inovativnih izzivih digitalne dobe.

Kontakti

Kontakti