Dodiplomski študij – predmetnik

1. letnik

1. semester

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+15+15+105

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni splošni

ECTS

5

ŠT. UR

150

P + A + L + SD

45+30+0+75

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

7

ŠT. UR

210

P + A + L + SD

45+15+30+120

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+15+15+105

2. semester

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

7

ŠT. UR

210

P + A + L + SD

45+15+15+135

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

5

ŠT. UR

150

P + A + L + SD

45+0+30+90

2. letnik

3. semester

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+30+0+105

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+15+15+105

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+20+10+105

4. semester

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

7

ŠT. UR

210

P + A + L + SD

45+0+45+120

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni splošni

ECTS

5

ŠT. UR

150

P + A + L + SD

30+30+0+90

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105
*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.

3. letnik

5. semester

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105

NOSILEC

FRI

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105
*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.

6. semester

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

30+0+45+105

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FE

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+0+30+105

NOSILEC

FRI

STEBER

izbirni splošni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

45+10+20+105

NOSILEC

FE

STEBER

obvezni strokovni

ECTS

6

ŠT. UR

180

P + A + L + SD

*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.