Dodiplomski študij – predmetnik

1. letnik

1. semester

PREDMET NOSILEC STEBER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Uvod v multimedijske sisteme FE obvezni - strokovni 6 180 45+15+15+105
Programiranje 1 FRI obvezni - strokovni 6 180 45+0+30+105
Karierna komunikacija FE obvezni - splošni 5 150 45+30+0+75
Komunikacijski sistemi FE obvezni - strokovni 7 210 45+15+30+120
Osnove matematične analize FRI obvezni - splošni 6 180 45+15+15+105

2. semester

PREDMET NOSILEC STEBER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Linearna algebra FRI obvezni - splošni 6 180 45+0+30+105
Tehnološke osnove multimedije FE obvezni - strokovni 7 210 45+15+15+135
Programiranje 2 FRI obvezni - strokovni 6 180 45+0+30+105
Multimedijske vsebine FRI obvezni - splošni 6 180 45+0+30+105
Informacijski sistemi FE obvezni - strokovni 5 150 45+0+15+90

2. letnik

3. semester

PREDMET NOSILEC STEBER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Internetni sistemi FE obvezni - strokovni 6 180 45+15+15+105
Akustika v komunikacijah FE obvezni - strokovni 6 180 45+0+30+105
Spletno programiranje FRI obvezni - strokovni 6 180 45+20+10+105
Radijski in televizijski sistemi FE obvezni - strokovni 6 180 45+0+30+105
Informacijsko-komunikacijske
tehnologije in družba
FE obvezni - splošni 6 180 45+30+0+105

4. semester

PREDMET NOSILEC STEBER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Osnove oblikovanja FRI obvezni - splošni 6 180 45+0+30+105
Projektno vodenje, inovativnost
in timsko delo
FE obvezni - splošni 5 150 30+30+0+90
Digitalna obdelava signalov FE obvezni - strokovni 7 210 45+0+45+120
Studijska in snemalna tehnika FE obvezni - strokovni 6 180 45+0+30+105
Izbirni predmet* izbirni - splošni 6
    Računalniška simulacija FE izbirni - splošni 6 180 45+0+30+105
    Govorne in slikovne tehnologije FE izbirni - splošni 6 180 45+0+30+105
    Telekomunikacijski protokoli FE izbirni - splošni 6 180 45+0+30+105
    Organizacija in management FRI izbirni - splošni 6 180 45+10+20+105
*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI. 

3. letnik

5. semester

     
PREDMET NOSILEC STEBER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Osnove umetne inteligence FRI obvezni - splošni 6 180 45+0+30+105
Multimedijski sistemi FRI obvezni - splošni 6 180 45+10+20+105
Računalniška grafika in tehnologija iger** FRI obvezni - strokovni 6 180 45+10+20+105
Varnost komunikacij in
zaščita vsebin
FRI obvezni - strokovni 6 180 45+0+30+105
Izbirni predmet* izbirni - splošni 6
    Elektronsko poslovanje FRI izbirni - splošni 6 180 45+0+30+105
    Umetno zaznavanje FRI izbirni - splošni 6 180 45+0+30+105
    Elektronske komponente
    in senzorji
FE izbirni - splošni 6 180 45+10+20+105
 *Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI. 
** Zaradi menjave vrstnega reda predmetov se v študijskem letu 2020/21 namesto predmeta Računalniška grafika in tehnologija iger izjemoma izvaja predmet Spletno programiranje.  

6. semester

PREDMET NOSILEC STEBER ECTS ŠT. UR P+A+L+SD
Mobilnost in internet stvari FE obvezni - strokovni 6 180 45+0+30+105
Montaža in postprodukcija FE obvezni - splošni 6 180 30+0+45+105
Terminalske naprave in
uporabniški vmesniki
FE obvezni - strokovni 6 180 45+0+30+105
Izbirni predmet* izbirni - splošni 6
    Računalniška simulacija FE izbirni - splošni 6 180 45+0+30+105
    Govorne in slikovne tehnologije FE izbirni - splošni 6 180 45+0+30+105
    Telekomunikacijski protokoli FE izbirni - splošni 6 180 45+0+30+105
    Organizacija in management FRI izbirni - splošni 6 180 45+10+20+105
Diplomsko delo obvezni - strokovni 6
*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI. 

Inovativni študij je pot do najboljše zaposlitve.

Interdisciplinarni študijski program je plod sodelovanja Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, z namenom izobraževanja strokovnjakov, usposobljenih za delo na novih in inovativnih izzivih digitalne dobe.

Kontakti

Kontakti