Multimedija E Izpostavljeno E ThinkXR – Tehnologije razširjene resničnosti v šolstvu

ThinkXR – Tehnologije razširjene resničnosti v šolstvu

22. 11. 2022 | Izpostavljeno, Projekti

Tehnologije razširjene resničnosti (ang. Extended Reality – XR) se vse pogosteje pojavljajo na različnih področjih in se uporabljajo tako v industriji, področju zabave, kot tudi v izobraževanju. V sklopu evropskega projekta ThinkXR, strokovnjaki Laboratorija za multimedijo Fakultete za elektrotehniko (LMMFE) sodelujejo na področju razvoja in uporabe tehnologij XR, uporabniške izkušnje ter načinov prenosa XR multimedijskih vsebin. Omenjena področja predstavljajo tudi velik del raziskovalnega področja LMMFE.

V okviru projekta ThinkXR je 22. 11. 2022 na Fakulteti za elektrotehniko potekal posvet, na katerem so sodelovali predstavniki podjetij, političnih odločevalcev ter partnerskih inštitucij. Uvodoma so bile na kratko predstavljene vsebine, zgodovina, razvoj in stanje XR tehnologij, ter načini in predlogi za njihovo posvajanje. Sledila je diskusija in predstavitev pogleda na omenjene tehnologije sodelujočih predstavnikov, ki so predstavitve spremljali z navdušenjem ter v razpravi med drugim predstavili tudi nekaj pomislekov. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju, sodelujoči pa so si v prostem delu izmenjali še dodatna mnenja in predloge.

Študenti programa Multimedija so v sodelovanju z LMMFE pri posvetu nudili tehnično podporo v dvorani ter zagotavljali prenos na Zoom za vse, ki so se posveta udeležili na daljavo. Prav tako je bilo v okviru dogodka zagotovljeno snemanje in slikanje za promocijske namene.

Projekt je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (Finančni mehanizem EGP), ki sta edinstvena instrumenta ter temelj sodelovanja med Slovenijo in državami donatoricami Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. Glavna cilja finančnih mehanizmov sta zmanjšati gospodarske in socialne razlike v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) ter krepiti bilateralne odnose med državami donatoricami in državami upravičenkami, med katerimi je tudi Slovenija.

Sodelavci na projektu Think XR, ki so se udeležili posveta na FE, sedijo za mizo in poslušajo predavatelja. V sklopu evropskega projekta Think XR, strokovnjaki Laboratorija za multimedijo sodelujejo na področju razvoja in uporabe tehnologij XR, uporabniške izkušnje ter načinov prenosa XR multimedijskih vsebin.
Sodelavci na projektu Think XR, ki so se udeležili posveta na FE, sedijo za mizami. V ospredju je sodelovka, ki si na računalniku zapisuje v diapozitiv.
Sodelavci na projektu Think XR, ki so se udeležili posveta na FE, se pogovarjajo poleg projekcijskega zaslona.
Zunanji sodelavci na projektu Think XR, ki so se udeležili posveta na Fakulteti za elektrotehniko, sedijo za mizo in se pogovarjajo.
Sodelavca na projektu Think XR, ki sta se udeležila posveta na FE, sedita za mizo in na telefonu nekaj opazujeta.