Študenti Multimedije so v okviru Laboratorija za multimedijo Fakultete za elektrotehniko (LMMFE) sodelovali pri snovanju in pripravi vsebin ter izdelavi navideznih predstavitev različnih izbranih poklicev. Ideja projekta z Javnim zavodom Cene Štupar je obsegala pripravo zanimivih interaktivnih vsebin za predstavitev izbranih deficitarnih poklicev mladim ter jih na ta način navdušiti za njih. Končna izbira poklicev obsega poklice multimedijskega inženirja, kmeta, mehatronika, žerjavista, veterinarja, hidrologa in meteorologa, 3D tiskarja ter mladinskega delavca.

Za posamezen poklic je bil najprej izdelan okviren scenarij, nato pa so bili na različnih lokacijah posneti tako klasični 2D posnetki, kot tudi 360° zajem zanimivih lokacij. Končni videi so bili zmontirani obliki kratkih predstavitev posameznih smeri oz. aspektov izbranega poklica, dodane pa so jim bile tudi naracije in grafike. Vse izdelane vsebine so bile s pomočjo programa 3D Vista zloženi v posamezne virtualne sprehode, le ti pa so bili naloženi na izdelano začetno spletno stran.

Poklice Javni zavod Cene Štupar s pomočjo očal za navidezno resničnost (VR) sedaj predstavlja mladim v kariernem centru za mlade Karierni plac, ki deluje pod njihovim okriljem. Mladim tako omogočajo vpogled v realno delovno okolje s pomočjo multimedijskih tehnologij. Predstavitve si je mogoče ogledati na VR očalih, telefonu ali osebnem računalniku.

V okviru virtualne predstavitve deficitarnih poklicev so bili s pomočjo obogatene in navidezne resničnosti predstavljeni naslednji poklici: multimedijski inženir, kmet, mehatronik, žerjavist, veterinar, hidrolog in meteorolog, 3D tiskar in mladinski delavec.