Študentje Multimedije so v okviru LMMFE tekom celotnega leta sodelovali pri izvedbi prenosov v živo s posvetov v okviru projekta Digitalne Univerze v Ljubljani, ki so potekali na različnih članicah UL. Prav tako so nudili multimedijsko podporo predavateljem na posvetih, tudi v primerih, ko so predavali na daljavo. Hkrati so študenti v okviru projekta sodelovali pri inženiringu multimedijske opreme predavalnic (sistem za poenostavljen AV zajem predavanj in za izvedbo hibridnih predavanj) ter pri pripravah in izvedbi različnih delavnic za zaposlene na UL (enostavna AV montaža, snemanje s pametnim telefonom in druge).

Inovativni študij je pot do najboljše zaposlitve.

Interdisciplinarni študijski program je plod sodelovanja Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, z namenom izobraževanja strokovnjakov, usposobljenih za delo na novih in inovativnih izzivih digitalne dobe.

Kontakti

Kontakti