V letu 2020 je bil tako oblikovno, kot tudi vsebinsko prenovljen spletni portal dodiplomskega in podiplomskega študijskega progama Multimedija, ki se nahaja na spletnem naslovu www.multimedija.info. Pri prenovi je sodelovalo tudi več študentov Multimedije, ki so bili aktivni tako idejno, kot tudi pri pripravi samih vsebin, načrtov novega izgleda in pri razvoju programske kode za delovanje in izgled prenovljenega spletnega portala.

Prikaz uvodne spletne strani prenovljenega spletnega portala multimedije.