Multimedija E Projekti E Sodelovanje ekipe MM na projektu s področja Virtualne resničnosti

Sodelovanje ekipe MM na projektu s področja Virtualne resničnosti

26. 08. 2020 | Projekti

Ekipa Laboratorija za Multimedijo (LMMFE) sodeluje na evropskem projektu Erasmus+ VTech s polnim imenom: Modernizacija Univerz zahodnega Balkana z uporabo tehnologij navidezne resničnosti.

Glavni cilj projekta VTECH je uvedba koncepta virtualnih tehnologij na univerzah zahodnega Balkana kot orodje za pospeševanje modernizacije univerz, hkrati pa prispevati k razvoju družbe, ki temelji na znanju.Z vključitvijo virtualne tehnologije v akademsko kulturo univerz je cilj tega projekta povečati kakovost in raven učinkovitosti poučevanja in ohranjanja znanja z interaktivnimi metodami učenja, s čimer prispevamo k izboljšanju znanj in nadaljnji izgradnji digitalne družbe v državah zahodnega Balkana. Specifični cilji projekta so povezani z izobraževanjem akademskega osebja, razvijanjem učnih metodologij in orodij, opolnomočenjem študentov z ustreznimi digitalnimi kompetencami, kot so uporaba orodij in programske opreme, ter spodbujanjem sodelovanja z industrijskimi partnerji.

Glavna vloga ekipe Laboratorija za multimedijo je skrb za uporabniško izkušnjo razvitih rešitev virtualne resničnosti. V prvem delu projekta bo ekipa LMMFE izdelala smernice za izboljšavo uporabniške izkušnje v virtualnih svetovih in izvedla nekaj izobraževanj za učitelje in druge partnerje na tem projektu. Izobraževanja bodo poleg tematik s področja snovanja uporabniške izkušnje vključevala tudi področje izdelave in oddajanja 360-stopinjskega videa, področje izvedbe evalvacij uporabniške izkušnje in področje evalvacij virtualne slabosti. V drugem delu projekta bo ekipa LMMFE izvedla evalvacije uporabniške izkušnje razvitih virtualnih vsebin in podala predloge za njihovo optimizacijo.

Projekt traja od novembra 2019 do novembra 2022, na njem pa sodelujejo tudi študentje multimedije, ki pomagajo pri izvedbi demonstracij v okviru šolanj tujih partnerjev. Vabljeni k sodelovanju.

Spletna stran projekta: www.vtech-project.eu

Študentka multimedije nosi očala za virtualno resničnost. Z nasmehom uporablja interaktivno virtualno okolje.
Virtual technologies.