Študenti Multimedije so v sodelovanju s Službo za komuniciranje FE pripravili tri promocijske videe namenjene dijakom, v katerih je nastopil stand-up komik Tin Vodopivec in dijake na zabaven način povabil, da se udeležijo informativnih dni ter se vpišejo na študij elektrotehnike ali multimedije. Študenti Multimedije so sodelovali v celotni verigi AV produkcije – pri dogovarjanju o izvedbi, pripravi scenarijev, režiji, snemanju in montaži.

Vsi trije videi se nahajajo na YouTube kanalu FE.

Inovativni študij je pot do najboljše zaposlitve.

Interdisciplinarni študijski program je plod sodelovanja Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, z namenom izobraževanja strokovnjakov, usposobljenih za delo na novih in inovativnih izzivih digitalne dobe.

Kontakti

Kontakti