Študenti so na Fakulteti za elektrotehniko sodelovali pri promociji študijskega programa Multimedija v okviru informativnih dni za dodiplomske študijske programe. Študenti so izvajali praktične demonstracije in tako dijakom prikazali kako potekajo laboratorijske vaje na študijskem programu. Hkrati so bili študenti poleg pedagogov na voljo za vsa vprašanja in tako so lahko dijaki informacije dobili tudi od svojih vrstnikov iz prve roke. Študenti so sodelovali tudi pri vsebinski zasnovi predstavljanja na informativnih dneh, da je bila predstavitev študijskega programa Multimedija tako še bolj zanimiva za mlade. Na informativnih dnevih so študentje predstavljali tudi delovanje reportažnega vozila (ki ga je za strokovno delo z opremo posodila RTV Slovenija), ter hkrati predstavljali tudi inženiring in nadgradnje na vozilu, ki so jih študentje izvedli v okviru projektnih in diplomskih nalog.

Tri nasmejane študentke multimedije nakazujejo znak Multimedija v prostorih Fakultete za elektrotehniko.