Radijski in televizijski sistemi

prof. dr. Matevž Pogačnik

as. Klemen Pečnik

IKT in družba

prof. dr. Tanja Oblak Črnič

prof. dr. Dejan Verčič

Akustika v komunikacijah

prof. dr. Jaka Sodnik

doc. dr. Grega Jakus

Internetni sistemi

prof. dr. Andrej Kos

mag. Luka Koršič

Računalniška grafika in tehnologija iger

prof. dr. Matija Marolt

as. mag. Ciril Bohak