Karierna komunikacija

prof. dr. Janez Bešter

as. mag. Andrej Štern

Komunikacijski sistemi

prof. dr. Andrej Kos

prof. dr. Janez Bešter

as. dr. Matevž Pustišek

as. mag. Andrej Štern

Uvod v multimedijske sisteme

prof. dr. Matevž Pogačnik

as. dr. Jože Guna

as. Klemen Pečnik

Osnove matematične analize

prof. dr. Polona Oblak

as. dr. Gregor Jerše

Programiranje 1

prof. dr. Viljan Mahnič

as. dr. Luka Fürst

as. dr. Marko Poženel